KiSS1, Freitag, 16.15 – 17.15 Uhr Dorfschule: FREITAG, KiSS1 16.15 Uhr GSD